• Islam

    Non-Muslim Berkunjung ke Mesjidil Haram, Bolehkah?

    Sekarang kebetulan sedang musim haji. Dan setiap musim haji itu, saya selalu dihantui pertanyaan sederhana yang saya jadikan judul di atas. Bolehkan non-Muslim datang sekedar berkunjung ke Masjid Al-Haram? Saya tidak tahu jawaban yang lebih mendetail. Tapi bacaan saya terhadap karya seoarang ulama paling di hormati dari Mazhab Hanbali, Ibn Qudama, dalam kitabnya Al-Mughni cukup menarik. Kurang lebih kesimpulannya begini. Ulama membagi dua wilayah berbeda, yakni wilayah Hijaz dan wilayah Al-Haram. Al-Hijaz biasanya mencakup wilayah Medina, Mekah, Al-Yamama, Khaibar, Yan’bu dan Fadak. Sementara Al-Haram hanya meliputi wilayah di pusat kota Mekah dan Medina dimana Ka’bah/Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi berdiri. Tapi memang batasan ini diperdebatakan. Wilayah itu diperluas menjadi hampir…