• Islam

    Kaum Beriman, Menyanyilah: Perihal Kitab Kidung dan Puisi Abu Al-Faraj al-Isfahani.

    Saya kaget ketika tanpa sengaja menemui buku itu: 25 jilid dalam versi modern, berisi ribuan puisi dan lagu yang dikumpulkan dalam kurun waktu sekitar 50 tahun oleh pengarangnya. Buku itu dikarang oleh sastrawan dan ahli sejarah dan bahasa, juga seorang plamboyan dari Isfahan yang kemudian tinggal di Baghdad pada masa kejayaan Islam, sekitar tahun 900an Masehi (Abad ke 2/3 H). Buku itu berjudul Kitab Al-Aghānī (Buku tentang Kidung dan Nyanyian). Sastrawan plamboyan pengarang buku itu bernama Abu Al-Faraj Al-Isfahani. Buku itu luar biasa karena setidaknya menunjukkan satu hal: lagu dan nyanyian, serta puisi dan syair, juga drama, adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam waktu itu. Bayangkan: 25 jilid!…